Tải về
NGOẠI HẠNG ANH Bundesliga Serie A La liga Ligue 1 V LEAGUE J LEAGUE A LEAGUE K LEAGUE BRAZIL SERIE A GIẢI BỒ ĐÀO NHA UEFA Champions League UEFA Europa League AFC champions league
Vị trí hiện tại : Cakhia tv > GHA Premier League
GHA Premier League
TÓM TẮT LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng Thứ hạng 1 Phân số 21
Aduana Stars arrow

GHA Premier League Lịch thi đấu

12.02 22:00
Aduana Stars logoAduana Stars

-

Accra Hearts of Oak logoAccra Hearts of Oak

-

12.02 22:00
Karela United FC logoKarela United FC

-

Bechem United logoBechem United

-

12.02 23:00
Accra Lions logoAccra Lions

-

Nations FC logoNations FC

-

12.02 23:00
Asante Kotoko FC logoAsante Kotoko FC

-

Berekum Chelsea logoBerekum Chelsea

-

12.02 23:00
Bofoakwa Tano logoBofoakwa Tano

-

Samartex logoSamartex

-

12.03 22:00
Bibiani Gold Stars logoBibiani Gold Stars

-

Nsoatreman FC logoNsoatreman FC

-

12.03 22:00
Heart of Lions logoHeart of Lions

-

Ghana Dream FC logoGhana Dream FC

-

12.09 23:00
Bechem United logoBechem United

-

Accra Lions logoAccra Lions

-

12.09 23:00
Berekum Chelsea logoBerekum Chelsea

-

Great Olympics logoGreat Olympics

-

12.09 23:00
Ghana Dream FC logoGhana Dream FC

-

Bibiani Gold Stars logoBibiani Gold Stars

-

Hiển thị thêm trận đấu >
thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Aduana Stars logoAduana Stars
12
7/0/5
20/12
21
2
Aduana Stars logoAduana Stars
0
0/0/0
0/0
0
3
Aduana Stars logoAduana Stars
0
0/0/0
0/0
0
4
Accra Hearts of Oak logoAccra Hearts of Oak
0
0/0/0
0/0
0
5
Accra Hearts of Oak logoAccra Hearts of Oak
0
0/0/0
0/0
0
6
Nsoatreman FC logoNsoatreman FC
12
6/3/3
11/5
21
7
Accra Lions logoAccra Lions
0
0/0/0
0/0
0
8
Accra Lions logoAccra Lions
0
0/0/0
0/0
0
9
Berekum Chelsea logoBerekum Chelsea
12
6/2/4
11/9
20
10
Samartex logoSamartex
12
6/2/4
13/7
20
12.02 22:00
Aduana Stars logoAduana Stars

-

Accra Hearts of Oak logoAccra Hearts of Oak

-

12.02 22:00
Karela United FC logoKarela United FC

-

Bechem United logoBechem United

-

12.02 23:00
Accra Lions logoAccra Lions

-

Nations FC logoNations FC

-

12.02 23:00
Asante Kotoko FC logoAsante Kotoko FC

-

Berekum Chelsea logoBerekum Chelsea

-

12.02 23:00
Bofoakwa Tano logoBofoakwa Tano

-

Samartex logoSamartex

-

12.03 22:00
Bibiani Gold Stars logoBibiani Gold Stars

-

Nsoatreman FC logoNsoatreman FC

-

12.03 22:00
Heart of Lions logoHeart of Lions

-

Ghana Dream FC logoGhana Dream FC

-

12.09 23:00
Bechem United logoBechem United

-

Accra Lions logoAccra Lions

-

12.09 23:00
Berekum Chelsea logoBerekum Chelsea

-

Great Olympics logoGreat Olympics

-

12.09 23:00
Ghana Dream FC logoGhana Dream FC

-

Bibiani Gold Stars logoBibiani Gold Stars

-

12.09 23:00
Accra Hearts of Oak logoAccra Hearts of Oak

-

Asante Kotoko FC logoAsante Kotoko FC

-

12.09 23:00
Legon Cities FC logoLegon Cities FC

-

Real Tamale United logoReal Tamale United

-

12.09 23:00
Medeama SC logoMedeama SC

-

Bofoakwa Tano logoBofoakwa Tano

-

12.09 23:00
Nations FC logoNations FC

-

Aduana Stars logoAduana Stars

-

12.09 23:00
Nsoatreman FC logoNsoatreman FC

-

Karela United FC logoKarela United FC

-

12.09 23:00
Samartex logoSamartex

-

Heart of Lions logoHeart of Lions

-

12.16 23:00
Accra Lions logoAccra Lions

-

Nsoatreman FC logoNsoatreman FC

-

12.16 23:00
Aduana Stars logoAduana Stars

-

Bechem United logoBechem United

-

12.16 23:00
Bibiani Gold Stars logoBibiani Gold Stars

-

Samartex logoSamartex

-

12.16 23:00
Bofoakwa Tano logoBofoakwa Tano

-

Legon Cities FC logoLegon Cities FC

-

11.27 22:00
Bechem United logoBechem United

0

Bibiani Gold Stars logoBibiani Gold Stars

0

11.26 22:00
Aduana Stars logoAduana Stars

0

Accra Lions logoAccra Lions

1

11.26 22:00
Accra Hearts of Oak logoAccra Hearts of Oak

1

Berekum Chelsea logoBerekum Chelsea

1

11.26 22:00
Nsoatreman FC logoNsoatreman FC

0

Heart of Lions logoHeart of Lions

0

11.26 22:00
Samartex logoSamartex

2

Real Tamale United logoReal Tamale United

1

11.25 22:00
Legon Cities FC logoLegon Cities FC

1

Asante Kotoko FC logoAsante Kotoko FC

3

11.25 22:00
Nations FC logoNations FC

1

Karela United FC logoKarela United FC

0

11.21 22:00
Accra Lions logoAccra Lions

1

Accra Hearts of Oak logoAccra Hearts of Oak

2

11.20 22:00
Great Olympics logoGreat Olympics

0

Samartex logoSamartex

0

11.19 22:00
Asante Kotoko FC logoAsante Kotoko FC

1

Medeama SC logoMedeama SC

0

11.19 22:00
Berekum Chelsea logoBerekum Chelsea

1

Legon Cities FC logoLegon Cities FC

0

11.19 22:00
Bibiani Gold Stars logoBibiani Gold Stars

0

Nations FC logoNations FC

1

11.19 22:00
Bofoakwa Tano logoBofoakwa Tano

0

Nsoatreman FC logoNsoatreman FC

0

11.19 22:00
Real Tamale United logoReal Tamale United

3

Ghana Dream FC logoGhana Dream FC

1

11.18 22:00
Heart of Lions logoHeart of Lions

1

Bechem United logoBechem United

2

11.18 22:00
Karela United FC logoKarela United FC

2

Aduana Stars logoAduana Stars

1

11.13 22:00
Aduana Stars logoAduana Stars

3

Bibiani Gold Stars logoBibiani Gold Stars

0

11.12 22:10
Ghana Dream FC logoGhana Dream FC

2

Great Olympics logoGreat Olympics

0

11.12 22:00
Bechem United logoBechem United

1

Bofoakwa Tano logoBofoakwa Tano

1

11.12 22:00
Accra Hearts of Oak logoAccra Hearts of Oak

0

Legon Cities FC logoLegon Cities FC

0

thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Aduana Stars logoAduana Stars
12
7/0/5
20/12
21
2
Aduana Stars logoAduana Stars
0
0/0/0
0/0
0
3
Aduana Stars logoAduana Stars
0
0/0/0
0/0
0
4
Accra Hearts of Oak logoAccra Hearts of Oak
0
0/0/0
0/0
0
5
Accra Hearts of Oak logoAccra Hearts of Oak
0
0/0/0
0/0
0
6
Nsoatreman FC logoNsoatreman FC
12
6/3/3
11/5
21
7
Accra Lions logoAccra Lions
0
0/0/0
0/0
0
8
Accra Lions logoAccra Lions
0
0/0/0
0/0
0
9
Berekum Chelsea logoBerekum Chelsea
12
6/2/4
11/9
20
10
Samartex logoSamartex
12
6/2/4
13/7
20
11
Bechem United logoBechem United
0
0/0/0
0/0
0
12
Bechem United logoBechem United
0
0/0/0
0/0
0
13
Berekum Chelsea logoBerekum Chelsea
0
0/0/0
0/0
0
14
Nations FC logoNations FC
12
5/2/5
12/8
17
15
Berekum Chelsea logoBerekum Chelsea
0
0/0/0
0/0
0
16
Bibiani Gold Stars logoBibiani Gold Stars
0
0/0/0
0/0
0
17
Bechem United logoBechem United
12
4/5/3
12/13
17
18
Bibiani Gold Stars logoBibiani Gold Stars
0
0/0/0
0/0
0
19
Accra Hearts of Oak logoAccra Hearts of Oak
12
3/7/2
9/7
16
20
Bofoakwa Tano logoBofoakwa Tano
0
0/0/0
0/0
0
21
Bofoakwa Tano logoBofoakwa Tano
0
0/0/0
0/0
0
22
Great Olympics logoGreat Olympics
0
0/0/0
0/0
0
23
Great Olympics logoGreat Olympics
0
0/0/0
0/0
0
24
Asante Kotoko FC logoAsante Kotoko FC
12
4/4/4
11/10
16
25
Bofoakwa Tano logoBofoakwa Tano
11
3/7/1
8/7
16
26
Nations FC logoNations FC
0
0/0/0
0/0
0
27
Nations FC logoNations FC
0
0/0/0
0/0
0
28
Great Olympics logoGreat Olympics
11
4/4/3
9/8
16
29
Real Tamale United logoReal Tamale United
0
0/0/0
0/0
0
30
Real Tamale United logoReal Tamale United
0
0/0/0
0/0
0
31
Ghana Dream FC logoGhana Dream FC
0
0/0/0
0/0
0
32
Ghana Dream FC logoGhana Dream FC
0
0/0/0
0/0
0
33
Accra Lions logoAccra Lions
12
4/4/4
13/16
16
34
Karela United FC logoKarela United FC
0
0/0/0
0/0
0
35
Karela United FC logoKarela United FC
0
0/0/0
0/0
0
36
Medeama SC logoMedeama SC
11
5/1/5
11/12
16
37
Asante Kotoko FC logoAsante Kotoko FC
0
0/0/0
0/0
0
38
Real Tamale United logoReal Tamale United
12
4/2/6
15/22
14
39
Asante Kotoko FC logoAsante Kotoko FC
0
0/0/0
0/0
0
40
Legon Cities FC logoLegon Cities FC
0
0/0/0
0/0
0
41
Legon Cities FC logoLegon Cities FC
0
0/0/0
0/0
0
42
Ghana Dream FC logoGhana Dream FC
11
4/2/5
8/11
14
43
Legon Cities FC logoLegon Cities FC
12
3/3/6
8/16
12
44
Medeama SC logoMedeama SC
0
0/0/0
0/0
0
45
Medeama SC logoMedeama SC
0
0/0/0
0/0
0
46
Nsoatreman FC logoNsoatreman FC
0
0/0/0
0/0
0
47
Nsoatreman FC logoNsoatreman FC
0
0/0/0
0/0
0
48
Karela United FC logoKarela United FC
12
2/6/4
12/13
12
49
Bibiani Gold Stars logoBibiani Gold Stars
12
2/6/4
10/13
12
50
Samartex logoSamartex
0
0/0/0
0/0
0
51
Samartex logoSamartex
0
0/0/0
0/0
0
52
Heart of Lions logoHeart of Lions
0
0/0/0
0/0
0
53
Heart of Lions logoHeart of Lions
0
0/0/0
0/0
0
54
Heart of Lions logoHeart of Lions
12
0/8/4
7/11
8
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy